27 października 2021

„Edukacja włączająca z czterech perspektyw” – zaproszenie na bezpłatną konferencję dla kadr systemu oświaty

Zachodniopomorski Kurator Oświaty i Salon Edukacyjny EMPIRIA zapraszają w dniu 9 listopada 2021 r. na bezpłatną konferencję pt. „Edukacja włączająca z czterech perspektyw”.

Tematyka konferencji

Konferencja przybliży Państwu problematykę edukacji włączającej z perspektywy:

  • Placówki doskonalenia nauczycieli
  • Szkoły
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Kuratorium oświaty.

W trakcie konferencji przekazane zostaną Państwu również kluczowe informacje na temat projektu „Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty województwa zachodniopomorskiego w zakresie edukacji włączającej – PRZYJAZNA EDUKACJA”.

Adresaci konferencji

Adresatami konferencji są: dyrektorzy, nauczyciele i specjaliści szkół i placówek oświatowych, osoby z jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialne za oświatę, pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Terminy i forma konferencji 

Termin konferencji: 9 listopada 2021 r., od godz. 10.00 do 12.00

Forma realizacji: on-line             

Zgłoszenia

Zgłoszenia: www.empiria.edu.pl; zakładka ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE https://www.empiria.edu.pl/zgloszenia/index_otwarte.php

Termin zgłoszeń: 5 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konferencji