23 listopada 2023

Edukacja Klimatyczna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

ORE placówka MEiN  zaprasza do wzięcia udziału w stacjonarnym szkoleniu organizowanym przez ORE i Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dniu 29.11.2023 r w siedzibie MKiŚ – liczba miejsc ograniczona. Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych uczących uczniów klas I-III realizujących zajęcia związane z przyrodą.

Tytuł:

Edukacja Klimatyczna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Obszar tematyczny:

Doskonalenie nauczycieli

Organizator:

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Typ szkolenia:

Stacjonarne

Opis:

Analiza 10 zasad edukacji ekologicznej, jako warunków wstępnych skutecznej realizacji założeń edukacyjnych; znaczenie wrażliwości, szacunku, wartościowania i odpowiedzialności w procesie; edukacji ekologicznej; poznanie zestawu gier i zabaw realizujących kluczowe cele nauczania o człowieku i przyrodzie i ukazujących, że cały świat jest zależnością

Miejsce:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Dostępne terminy:

29.11.2023

Link do rejestracji:

 https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7040

Kontakt:

michal.filus@ore.edu.pl

Załączniki

PROGRAM szkolenia 2023 v 1 (2) (2)
Data: 2023-11-23, rozmiar: 125 KB