26 września 2019

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlic szkolnych

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Zdrowia, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie zapraszają wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic, do udziału w szkoleniu pt. „Dziecko z cukrzycą w szkole”.

Cukrzyca typu I jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży. Szacuje się, że może na nią chorować średnio 1 na 250 dzieci. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost zachorowalności na tę postać cukrzycy szczególnie wśród najmłodszych dzieci, poniżej 9. roku życia. Specyfiką cukrzycy jest konieczność stałego monitorowania poziomu glukozy, podawania insuliny, obliczania kaloryczności posiłków oraz występowanie wahań poziomu cukru we krwi. Błędy spowodowane niewłaściwą opieką mogą być przyczyną  wystąpienia powikłań, często skutkujących poważnie dla zdrowia i życia dziecka.

Dzieci chore na cukrzycę pozostają przez większość dnia pod opieką szkół i placówek oświatowych. Istotne jest zatem by pracownicy oświaty posiadali wiedzę na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą i sposobu postępowania w sytuacjach zaburzeń jego stanu zdrowia.

Termin szkolenia: 25 października 2019 r. od godz. 9.00 do 14.15

Miejsce szkolenia: Sala Rycerska Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4.

Warunki uczestnictwa: udział w szkoleniu jest bezpłatny; uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu.        

Liczba miejsc: ograniczona; o możliwości skorzystania ze szkolenia decyduje kolejność zgłoszenia.

Zapisy na szkolenie:  Formularz zgłoszeniowy

Załączniki

Program szkolenia
Data: 2019-09-26, rozmiar: 15 KB