20 października 2020

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Zdrowia, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie zapraszają pracowników przedszkoli i szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego do udziału w jednodniowym szkoleniu on-line pt „Dziecko z cukrzycą w szkole”.

Cukrzyca typu I to choroba przewlekła często występującą u dzieci i młodzieży. W ostatnich dekadach nastąpił wzrost zachorowań na ten typ cukrzycy. Dotyczy to szczególnie dzieci najmłodszych. Do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół uczęszczają coraz młodsze dzieci chore na cukrzycę. Przez większość dnia są one pod opieką pracowników placówek oświatowych, dlatego ważne, aby mieli oni wiedzę na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą oraz właściwego postępowania w sytuacji zaburzenia zdrowia dziecka z powodu cukrzycy.

Minister Zdrowia dostrzegł potrzebę przekazania pracownikom przedszkoli i szkół wiedzy na temat cukrzycy. Od 2014 r. inicjuje ogólnopolskie szkolenia, które odbywają się we współpracy z wojewodami i wojewódzkimi kuratorami oświaty. Tematyka szkoleń obejmuje wiedzę o cukrzycy, a także zasady pierwszej pomocy dla dziecka chorego na cukrzycę. Poruszone są też aspekty psychologiczne i społeczne tej choroby ważne nie tylko dla chorych dzieci, ale również ich rodzin.

Termin szkolenia: 12 listopada 2020 r. od godz. 9.00 do 14.15

Forma szkolenia: on-line

Warunki uczestnictwa: udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 10 listopada 2020 r.

Zapisy na szkolenie: Formularz zgłoszeniowy.

W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie adresu e-mail, na który ma być przesłany link do szkolenia.

Dodatkowe informacje: Program szkolenia