18 listopada 2022

Dziecięca Rada Programowa Europejskiego Centrum Bajki – rekrutacja

Ruszyła rekrutacja do szóstej kadencji Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki. Tegoroczny nabór potrwa do 30 listopada 2022 roku i wyłoni 12-osobowy zespół najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych uczniów z Polski w wieku 9-14 lat. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.

Dziecięca Rada Programowa

Rada będzie powołana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur najzdolniejszych uczniów do Dziecięcej Rady Programowej. W zgłoszeniu należy podać średnią ocen, opisać szczególne osiągnięcia oraz zainteresowania, a także załączyć skany ostatniego świadectwa oraz dyplomów. Zapraszamy też do zgłaszania kandydatur uczniów ze szkół typu Montessori i Waldorfskich. W przypadku takich zgłoszeń proszę opisać zainteresowania i uzdolnienia kandydata. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny!

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
ul. Kornela Makuszyńskiego 1
28-133 Pacanów

lub

e-mail: oferta@centrumbajki.pl.

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz, tel. 41 376 50 88 wew. 23.