21 września 2021

Bezpłatne szkolenie e-learningowe „Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie”

Zapraszamy nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym „Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie”, organizowanym przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które odbędzie się 29 września, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Małgorzata Majewska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia.

Szczegóły szkolenia

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną filary, koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Uczestnicy poznają dokumentację programu oraz etapy realizacji jego zadań. Na zakończenie przewidziana jest wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia – zaprezentowane będą przykłady dobrych praktyk w dziedzinie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie wysłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/J/4.