28 marca 2023

Bezpłatne Studia Podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny”

W najbliższym czasie planowana jest kolejna edycja bezpłatnych kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, adresowanych do czynnych nauczycieli, a organizowanych przez Uniwersytet Gdański wspólnie z  Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Studia te:

  • rozpoczną się w maju 2023 r. i będą trwać do końca 2024 r. (łącznie 4 semestry),
  • obejmą 50 słuchaczy,
  • będą realizowane w formie hybrydowej (większość zajęć na uczelni, część online),
  • są bezpłatne, całkowicie finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  • mają charakter kwalifikacyjny, będą realizowane według programu ministerstwa.

Formalnym warunkiem przyjęcia na ww. studia podyplomowe będą łącznie:

  1. ukończone studia wyższe z pedagogiki (w tym wczesnej edukacji) lub pedagogiki specjalnej lub psychologii lub logopedii lub w zakresie fizjoterapii;
  2. posiadane przygotowanie pedagogiczne;
  3. aktualne zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

Dodatkowym kryterium przyjęcia będzie kolejność rejestracji – w czasie procesu rekrutacji – w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

Wstępne zgłoszenia (wraz z adresem mailowym osoby zainteresowanej) należy przesyłać – do 10.04.2023 – na adres mailowy: karolina.malenda@ug.edu.pl

Zgłoszenie to nie zastąpi formalnego udziału w procesie rekrutacji, natomiast pozwoli na szybkie powiadomienie zainteresowanych o terminie i szczegółach rekrutacji. Ilość zgłoszeń z jednej placówki nie jest ograniczona.