20 stycznia 2023

Baza materiałów edukacyjnych – Skriware Academy – możliwość bezpłatnego dostępu

Od stycznia 2023 roku wszystkie samorządowe i niesamorządowe szkoły podstawowe, które zgłoszą chęć otrzymania dostępu do Skriware Academy, będą mogły korzystać z bezpłatnej bazy materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów. Aby otrzymać dostęp do platformy wystarczy zgłosić szkołę podstawową przez formularz przesłany do Dyrektorów Placówek przez System Informacji Oświatowej, a następnie poprosić szkolnego administratora o nadanie dostępu dla nauczycieli i założyć konto na Skriware Academy: academy.skriware.com.

Na co pozwala pakiet?

Bezpłatny pakiet Skriware Academy dla szkół podstawowych obejmuje 10 kont nauczycielskich w każdej placówce. Jego zastosowanie pozwala korzystać z:

  • platformy edukacyjnej Skriware Academy z materiałami dydaktycznymi i e-learningowymi (w tym m.in. z 30 pomysłami na lekcyjne aktywności i gotowymi scenariuszami zajęć, 28 e-kursami, 8 samouczkami wideo, których zwieńczeniem jest uzyskanie certyfikatu oraz kartami pracy i materiałami multimedialnymi dla uczniów);
  • bazy gotowych do wydruku modeli 3D Skrimarket (która zawiera ponad 20 tys. modeli online, dedykowaną sekcję dla modeli edukacyjnych z 10 przedmiotów oraz sekcję przeznaczoną do edukacji specjalnej);
  • autorskich narzędzi do modelowania 3D Playground i Creator (z dostępem online dla każdego ucznia – do wykorzystania zarówno w szkole, jak i w domu);
  • całorocznego pakietu metodycznego wsparcia (m.in. materiałów wideo dla nauczycieli, cyklicznie odbywających się webinarów oraz możliwości wymiany doświadczeń w grupie dyskusyjnej skupiającej społeczność nauczycieli).

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu Laboratoria Przyszłości.