6 lipca 2022

Badania praktyki szkolnej – edukacja włączająca

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych do udziału w badaniach praktyki szkolnej. Przedsięwzięcie związane jest z realizacją założeń edukacji włączającej, rozumianej jako edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Badanie jest realizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na zlecenie MEiN.

Cel badania

Celem badania jest zebranie informacji na temat tego, jak nauczyciele i dyrektorzy oceniają praktykę szkół w zakresie edukacji włączającej. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do planowania działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Przeprowadzenie badania

Badanie jest prowadzone za pomocą kwestionariusza opracowanego w ramach projektu Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pn. „Podnoszenie osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej” (Raising Achievement for All Learners in Inclusive Education). Przydatność tego formularza do oceny praktyki w polskich szkołach została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi w 2020 roku.

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 17 lipca br. Formularz dostępny jest na stronie internetowej.