14 marca 2023

Atomowy generator chmur – historia kombinatu plutonowego Majak

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie Delegatura w Koszalinie zaprasza na spotkanie z doktorem habilitowanym Grzegorzem Kiarszysem, profesorem US, pracownikiem Katedry Archeologii Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym poruszymy tematykę katastrof jądrowych w byłym ZSRS, o których świat dowiedział się dopiero pod koniec XX wieku.

IPN opowie także o tym, jak system komunistyczny deprawował działania naukowców, prowadząc do wydarzeń, które nigdy nie powinny mieć miejsca. To wszystko w imię postępu i wyjściu zbrojeń.