17 czerwca 2024

Ankieta dotycząca badania potrzeb kadr systemu oświaty – ocena funkcjonalna oraz podnoszenie dostępności edukacji

Instytut Badań Edukacyjnych, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej projekt pn. „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”. Jedno z działań polega na skatalogowaniu i oznakowaniu ogólnodostępnych materiałów dydaktycznych i metodycznych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży.

Dla kogo ?

Badanie ankietowe jest skierowane do pracowników szkół (podstawowych i ponadpodstawowych), przedszkoli i placówek doskonalenia nauczycieli – zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Ankieta została udostępniona wszystkim dyrektorom wyżej wymienionych placówek poprzez system SIO. Chcąc zapewnić jak najszerszy udział w badaniu, w związku z licznymi prośbami
o udostępnienie alternatywnej formy ankiety IBE przekazuje bezpośredni link do ankiety: https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index/sid/995438/newtest/Y/lang/pl

Ankieta będzie dostępna do dnia 20 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje

W przypadku dodatkowych pytań związanych z prowadzonym badaniem IBE prosi o kontakt na adres mailowy: badanie-zasoby@ibe.edu.pl.