21 października 2019

NIEAKTUALNE: Aktualizacja danych dotyczących klas mundurowych

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe,

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej sporządza krajowy wykaz klas mundurowych, w tym wojskowych, oraz uczniów do nich uczęszczających. Dane te mają pomóc uzyskać obecny obraz liczebności szkół, które prowadzą klasy tego typu. Pośrednio pokażą także skalę popytu na ten rodzaj kształcenia i będą pomocą poglądową w procesie wydawania zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2020/2021.

Wypełnioną kartę informacyjną (tylko w przypadku prowadzenia przez szkołę klasy mundurowej) proszę przesłać tylko w formie elektronicznej na adres pgajewski@kuratorium.szczecin.pl do dnia 4 listopada 2019 r.