22 lipca 2021

Akademia Przyszłości – zaproszenie do udziału w programie społecznym

Akademia Przyszłości to bezpłatny program skierowany do dzieci, w którym poprzez regularne spotkania z wolontariuszem, kształtowane jest poczucie własnej wartości u podopiecznego. 

Na zielonym tle okrągłe zdjęcie, a na nim dziewczynka oraz nastolatka wykonujące dłońmi symbol serca. W dolnej części zdjęcia adres strony internetowej www.akademiaprzyszlosci.org.pl. W lewym górnym rogu zdjęcia logotyp Akademii Przyszłości.

 

Relacja wolontariusz – dziecko

Zainteresowanie dorosłego wolontariusza, pochylenie się nad postępami dziecka – to dla niego zachęta i nobilitacja. Zwłaszcza teraz, w sytuacji pandemicznej. Podczas szkolnej izolacji wsparcie wolontariuszy Akademii Przyszłości jest niezbędne dla tych dzieci, które nie tylko nie wierzą w siebie, ale mają także trudność z adaptacją w tych specyficznych, pełnych niepewności warunkach. 

Metoda działania

Opierając się na założeniach tutoringu oraz doskonalonej od 18 lat metodzie Systemu Motywatorów Zmiany, budowana jest w dzieciach wiara we własne możliwości. Dzięki współpracy ze szkołami, organizatorzy programu (Stowarzyszenie WIOSNA) mogą dotrzeć z pomocą wolontariuszy do dzieci, które potrzebują wsparcia w dostrzeganiu swoich mocnych stron.

Uczniom oferowane są przede wszystkim indywidualne, cotygodniowe spotkania z wolontariuszem, a także możliwość udziału w niezwykłych wydarzeniach. 

Szczegółowe informacje

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami programu na stronie internetowej akademiaprzyszlosci.org.pl. W załączniku znajduje się prezentacja projektu.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty.

Załączniki

Akademia Przyszłości - prezentacja programu
Data: 2021-07-22, rozmiar: 3 MB