18 lutego 2019

Adaptacja podręcznika – „Nasza szkoła” do klasy 3

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

istnieje możliwość pozyskania adaptacji podręcznika „Nasza szkoła” do klasy 3. dla uczniów niepełnosprawnych.

Adaptacja podręcznika „Nasza szkoła” do klasy 3. dostosowana jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Adaptacja (jeden pakiet) składa się z:

  • dostosowanych części podręcznika do nauczania zintegrowanego i matematyki,
  • materiałów edukacyjnych w formie zeszytów piktogramów,
  • materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej – nagrania video w polskim języku migowym,
  • pełen komplet składa się z 14 części (10 podręczników i 4 zeszyty z piktogramami),
  • waga takiego pakietu to 6 kg.

 

Wszelkie dodatkowe informacje:

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46A
00-644 Warszawa
Tel. (22) 570-83-02
monika.dobrowolska@ore.edu.pl