9 maja 2022

Eksperci ds. konsultacji specjalistycznych dla pracowników Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje zatrudnić ekspertów pozaoświatowych ds. konsultacji specjalistycznych. Zadaniem ekspertów będzie w szczególności prowadzenie spotkań konsultacyjnych online oraz udzielanie wsparcia pracownikom SCWEW w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału w postępowaniu:
 
Termin składania ofert: 23 maja 2022, godz. 10.00.