8 listopada 2018

„Wyzwania i zadania współczesnej szkoły” – cykl spotkań w ramach powołanej Rady Edukacyjnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
województwa zachodniopomorskiego!

Już ponad rok trwają prace powołanej przeze mnie Rady Edukacyjnej, której celem głównym jest podniesienie jakości edukacji w woj. zachodniopomorskim. Do tej pory wszelkie działania skierowane były przede wszystkim do szkół borykających się z największymi problemami. Aktualnie nadszedł czas na rozszerzenie działań. Dlatego zwracam się do  dyrektorów wszystkich szkół dla dzieci i młodzieży naszego województwa z zachętą do aktywnych poszukiwań metod, środków i sposobów dotarcia do emocji i pasji uczniów, przystających do nowych czasów i nowych wyzwań. W tym celu organizuję serię spotkań – seminariów na temat „Wyzwania i zadania współczesnej szkoły”.

Wobec powyższego proszę wszystkich Państwa o obecność na wymienionym seminarium razem z przedstawicielami rady pedagogicznej (proszę o udział dodatkowo twórczego, otwartego nauczyciela/ pedagoga z każdej szkoły).

W załączeniu znajduje się harmonogram spotkań dla poszczególnych powiatów.

Z wyrazami szacunku, 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

 

Osoby do kontaktu z ramienia ZKO:

Załączniki

Harmonogram
Data: 2018-11-08, rozmiar: 13 KB